شرکت داده پردازآیند پویا

شرکت داده پرداز آیند پویا با هدف تولید و پشتیبانی نرم افزارهای تحت وب ، ارائه خدمات هاستینگ ، سامانه پیامکی در خدمت شمادوستان عزیز می باشد .

شرکت داده پرداز آیند پویا

 

نرم افزار نمره مستمر پویا

 یکی از مسایلی که ذهن مدیران و عوامل اجرایی مدارس را به خود مشغول ساخته موضوع نمره مستمر می باشد.مثلا هنگامی که اولیای دانش آموزان برای کسب اطلاع از وضع تحصیلی فرزندشان به مدرسه مراجعه می کنند یا هنگامی که اولیای آموزشی مدرسه قصد دارند از روند آموزش و عملکرد دانش آموزان و دبیران محترمشان کسب اطلاع کنند. علاوه بر این موضوعات ، تصور دبیران و دانش آموزان نسبت به نمره مستمر هم مضاعف بر آن مسایل هست .معمولا برخی از معلمان و دانش آموزان تصور درستی از نمره مستمر ندارند بسیاری تصورشان این است که نمره مستمر یکی و آن هم باید آخر ترم هنگامی که ورقه امتحانی تصحیح می شود نمره ای بر اساس برگه امتحانی ارائه گردد. همان طور که می دانید این نمره مستمر واقعی نمی تواند باشد .

نرم افزار نمره مستمر پویا با نگاه اصیل آموزشی و پرورشی ، نمره مستمر را به 20 فعالیت تقسیم می کند که عبارتنند از : نظم کلاسی ، فعالیت کلاسی ، دفتر تمرین و تکلیف ، آزمون های معلم ساز ، آزمون های هماهنگ ، کارگروهی ، کنفرانس ، آزمایشگاه و.... این فعالیت ها توسط مدیر محترم بر اساس سیاست گذاری های اقتضایی مدرسه قابل تغییر است .نرم افزار بر اساس  این فعالیت های تعریف شده کارنامه صادر می کند و با کمک گزارش های مختلف ، شما می توانید وضعیت دانش آموزان را  به طور لحظه ای رصد نمایید. از جمله قابلیت های نرم افزار می توان به ساخت پروژه های گوناگون برای سال و نیمسال تحصیلی ، امکانات ثبت و ویرایش برای تمام بخش ها (از قبیل اطلاعات مربوط به دروس و ضرایب آنها، مشخصات دانش آموزان و اساتید و ...)، امکان ثبت نمرات به شیوه های بسیار آسان ، اخذ گزارش هایی از قبیل کارنامه دانش آموزان، گزارش مدیریتی ، گزارشات خاص با توجه به نیار کاربر نیاز کاربر، پنجره تنظیمات کارنامه، امکان پشتیبان گیری، ارسال پیامک گروهی، کلاسی، فردی از طریق وب سرویس و ... اشاره نمود .

 

کاربران عزیز برای کسب اطلاعات به صورت تلفنی در مورد نرم افزار می توانند به قسمت تماس با ما مراجعه و از شماره های موجود در این قسمت برای ارتباط با ما استفاده نمایند

به زودی لیست نمایندگی های فروش در سراسر کشور را در همین وب سایت قرار خواهیم داد

قیمت نرم افزار به همراه یک شماره تلفن ، جهت ارسال اطلاعات دانش آموزان به صورت پیامک ، 1,500,000 ریال

جهت پشتیبانی تمامی محصولات ما می توانید با دانلود نرم افزار teamviewer از راهنمایی کارشناسان ما بصورت آنلاین بهره مند شوید.

خطا
  • Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM xjr03_content AS a LEFT JOIN xjr03_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN xjr03_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN xjr03_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM xjr03_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN xjr03_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN xjr03_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM xjr03_categories AS cat JOIN xjr03_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN xjr03_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-20 01:15:48') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-20 01:15:48') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, fp.ordering, a.created DESC LIMIT 0, 4 Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM xjr03_content AS a LEFT JOIN xjr03_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN xjr03_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN xjr03_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM xjr03_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN xjr03_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN xjr03_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM xjr03_categories AS cat JOIN xjr03_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN xjr03_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-20 01:15:48') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-20 01:15:48') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, fp.ordering, a.created DESC

ورود به سایت

حاضرین در سایت

ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید:   خانه
برای حمایت از ما امتیاز دهید
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت داده پرداز آیند پویا می باشد.